Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünün tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Saadet Partisi Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Selim Temurci, teklif içerisinde çok olumlu buldukları düzenlemeler olduğu gibi mutlaka düzeltilmesi gereken maddelerin de bulunduğunu da söyledi.

Temurci, “5 bin lirayı bu torba yasayla vermiş olmak bence yılın sonunda yaptığımız en güzel işlerden biri oldu, emeklilerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Türkiye’de gelir adaletsizliğinin en önemli göstergelerinden birinin sermayenin milli gelirden aldığı payın her geçen yıl sermaye lehine gelişmesi olduğunu belirten Temurci, “Banka ve finans kuruluşlarının 2024 ve 2025 kazançlarından elde ettikleri gelirlerin enflasyona tabi tutulmadan değerlendirilecek oluşu, ülke ekonomisine de bir katkı sağlayacak. Bu katkı yaklaşık 70 milyar lirayı bulacak. Küçük de olsa gelir adaletsizliğinin düzeltilmesinde bir adım olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

MHP Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, teklifin bazı vergi istisnası ve indirim uygulamalarının kaldırılması, ülkeye döviz girişinin teşvik edilmesi, vergi işlemlerinin kolaylaştırılması, idari para cezalarının güncellenmesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi ve bazı süre uzatımlarına ilişkin düzenlemelerden oluştuğunu belirtti.

Teklifin ikinci bölümünde yer alan düzenlemelere değinen Ersoy, “Kanun teklifiyle başta emekli çiftçilerimiz ve emekli esnaflarımız olmak üzere, çalıştığı gerekçesiyle 5 bin liralık ödemeden yararlanamamış emeklilerimizin de yüzünü güldürmek amaçlanıyor. Emeklilerimize bir defaya mahsus yapılan ödemeden çalışan emeklilerin de yararlanmasına karar verilmiştir.” şeklinde konuştu.

Ersoy, 2023 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumu’na 31 Aralık 2023’e kadar bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki farkın terkin edilmesinin hedeflendiğini de ifade etti. Ersoy, şunları söyledi:

“Genel sağlık sigortası prim ödeme yükümlüsü kendisi olan fakat çeşitli nedenlerle primlerini ödeyemeyip borçlu durumuna düşen vatandaşlarımız için bir çalışma yapılmıştır. Böylece bu vatandaşlarımızın 1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezaları ve gecikme zamları silinecektir.”

“Bir ay içinde ne değişti?”

HEDEP Grubu adına söz alan Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, kanun teklifiyle yasama yetkisinin Cumhurbaşkanlığı sistemince gasbedildiğini ileri sürdü.

Teklifin gerekçesinde Türk lirasına güvenin artırılmasının yer aldığını dile getiren Özen, “Türk lirasına ya da herhangi başka bir şeye güven kalmadı, kurumlara, siyasete, siyasetçilere, yargıya, medyaya hiçbir şeye güven kalmadı. Son yaşanan bankacılık skandalıyla, kara para aklama skandalıyla bankacılığa karşı sarsılmış olan güven kökünden sarsıldı.” ifadelerini kullandı.

CHP Grubu adına konuşan Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, “torba” yasa uygulamalarıyla Meclisin yasama yetkisinin adeta elinden alındığını savunarak, “Neredeyse her maddenin sonuna ‘Cumhurbaşkanına yetki verilmesi’ ibaresinin koyulmuş olması bir başka sorundur. Buradan iktidar partisi milletvekillerine de seslenmek istiyorum: Bu ayıp artık son bulsun, bu torba işinden lütfen vazgeçin.” şeklinde konuştu.

Erdem, teklifin, halktan kopuk ve uzak olduğunu söyleyerek, “AKP’li arkadaşlar diyecekler: ‘Çalışan emekliye 5 bin lira veriyoruz.’ diye, ona daha önce itiraz ettik, kabul etmediniz. Tepkiler çoğalınca bir lütufmuş gibi ‘5 bin TL veriyoruz.’ diyorsunuz. Bir ay içinde ne değişti?” dedi.

Teklifle, özelleştirme ihalelerinin elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlandığına dikkati çeken Erdem, “İktidar, ülkeyi ekonomik olarak öyle bir hale getirdi ki kaynak bulmak için Özelleştirme İdaresini adeta açık artırma sitesine dönüştürüyor.” görüşünü ileri sürdü.

“Türkiye’de bir vergi sistemi yok”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Mecliste kişiye ve kurumlara özel kanunlar çıkarıldığını, bu nedenle tekliflerin “torba” kanun teklifi olarak hazırlandığını savundu.

Ülkenin vergi sisteminin alarm verdiğini belirten Usta, “Türkiye’de bir vergi sistemi yok. Yıllarca bu işlerle uğraştım, vergi politikaları üzerine çalışmış eski bir bürokratım, vergi sistemi yok. Ne denk gelmiş, onu yapmışız; karmakarışık, işin uzmanları dahi anlayamıyor.” dedi.

Türkiye’ye güven duyulmadığını da iddia eden Usta, “Güveni oluşturmak yerine vergi teşviki yoluyla kendi kusurlarınızı milletin sırtına yüklüyorsunuz.” diye konuştu.

Erhan Usta, Kur Korumalı Mevduat düzenlemesine işaret ederek, “Türkiye’nin 50 yıl önce terk ettiği bir enstrümanı tekrar reformmuş gibi Türkiye’yle tanıştırdılar. İşte, kur 18 liradan ilk birkaç günde 11 liraya düştü, sonradan tekrar patır patır geldi, bugün 29 lira. Bu sistemi büyütmekle övündüler. Mehmet Şimşek açıklama yapıyor; ‘Kur Korumalı Mevduat’ı bir an evvel tasfiye edeceğiz.’ Burada 6 ay uzatıyorsunuz süresini; üstelik kurumlar için kurumlar vergisi muafiyetini de uzatıyorsunuz. Uzatmakla kalmıyorsunuz, Cumhurbaşkanına da 3 defa 6 ay uzatma yetkisi veriyorsunuz. Ne zaman çıkacaksınız, nasıl çıkacaksınız, boyutu nedir?” değerlendirmelerinde bulundu.

Şahsı adına söz alan DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, yasa teklifinde vergi koyma, vergi artırma, vergi eksiltme, istisnalar koyma haklarının, parlamentodan alınarak Cumhurbaşkanına devredildiğini öne sürdü.

Teklifle sporculara vergi hediyesi verildiğini savunan Dalgın, “Hükümet çalışandan yüzde 27, yüzde 35, hatta yüzde 40 gelir vergisi alıyor. Savunma sanayisinin çok stratejik olduğunu hep konuşuyoruz, orada çalışan mühendis gelirinin üçte birini gelir vergisi olarak ödüyor. Halbuki milyonlarca dolar kazanan, paralarını nasıl değerlendirdiklerini hayretle izlediğimiz bazı sporculardan, Süper Lig sporcularından sadece yüzde 20 vergi almak istiyor hükümet. Alın teriyle çalışıp kazanan orta direği zaten asgari ücrete doğru ittiniz, asgari ücretlileri de zaten açlık sınırına doğru ittiniz ama önceliğiniz, milyonlarca dolar kazanan sporcuların vergisi mi?” ifadelerini kullandı.

Teklifin ikinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmeler sürüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x