Resmi Gazete’de bugün (26.09.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2017/37403 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2019/21893 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2019/36513 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x